Seminarul Biblic Penticostal
Timotheus - Recaș

„Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmul 119:11)

Despre


Seminarul Biblic Penticostal - Recaș s-a născut din dorința sinceră de a pune la dispoziția fraților un cadru potrivit pentru echipare biblică și spirituală.
Astfel, Seminarul Timotheus și-a deschis porțile în luna octombrie a anului 2015 pentru ca în luna iunie 2017 să sărbătorească absolvirea primei generații.

Scop

Să asigure pregătirea fraţilor din punct de vedere biblic, spiritual şi practic.

Apropierea de Dumnezeu şi creşterea în cunoaşterea Lui prin cercetarea Scripturilor.

Corp profesoral

Anca Iosif
Anca Iosif Jr
Gurău Ioan
Munteanu Gigi
Ost Florin
Şereu Nelu
Zlibuţ Ioan
Profesorii care predau cursurile sunt slujitori ordinaţi în Cultul Creştin Penticostal sau organizaţii penticostale partenere.

Locație și finanțare

Predarea cursurilor se face în clădirea special amenajată din localitatea Recaş, str. Bachus, nr.44, jud. Timiş, iar extensiile din diaspora, în locații puse la dispoziție de bisericile implicate.

Lucrarea seminarului de la Recaș se întreține din fonduri provenite din sponsorizări și taxe de școlarizare, iar extensiile din diaspora se autogospodăresc.

Aria curriculară


Anul I:

 • - Introducere în Vechiul Testament
 • - Introducere în Noul Testament
 • - Istoria Creştinismului
 • - Bibliologie (Studiul despre Biblie)
 • - Teologie fundamentală (Studiul despre Dumnezeu)
 • - Hristologie (Studiul despre Hristos)
 • - Soteriologie (Studiul despre mântuire)
 • - Pneumatologie (Studiul despre Duhul Sfânt)
 • - Etică și morală creștină

Anul II:

 • - Exegeză şi hermeneutică
 • - Omiletică
 • - Misiune şi Evanghelism
 • - Religii și Secte
 • - Consiliere Spirituală
 • - Familie şi educaţia copiilor
 • - Eclesiologie (Studiul despre biserică)
 • - Angelologie (Studiul despre îngeri)
 • - Antropologie (Studiul despre om)
 • - Hamartiologie (Studiul despre păcat)
 • - Escatologie (Studiul evenimentelor viitoare)

Durata cursurilor:

 • - Doi ani cu frecvenţă redusă
 • - O întâlnire într-o lună calendaristică,
  cu 6 ore de predare
 • - Orar cursuri:
   - cursuri dimineaţă: 9:00 – 12:00
   - pauză de masă: 12:00 – 13:00
   - cursuri după-masă: 13:00 – 16:00

Înscriere


Seminariști: membrii din bisericile penticostale din Cultul Creştin Penticostal din România şi din bisericile din diaspora, care pot îndeplini condițiile de înscriere.

Condiții înscriere:

 • - Să fie membru cu drepturi depline în biserica de care aparține
 • - Cerere de înscriere completată şi semnată
 • - Recomandare din partea păstorului
 • - Copie xerox dupa ultima diplomă
 • - Copie xerox după B.I. / C.I.
 • - Două poze tip B.I. / C.I.
 • - Dosar plic
 • - Taxă şcolară anuală

Actele necesare înscrierii trebuie expediate prin poștă sau curier la adresa următoare:
Nelu Șereu
Sat Bătești, nr. 6, Județul Timiș, cod poștal 305301.
Telefon: +40 722 876 506.

Totodată vă rugăm să anunțați expedierea lor la același număr de telefon.


Descarcă cererea de înscriere și recomandarea:

Contactați-ne pentru înscrieri sau informații:

Localitatea Recaş, str. Bachus, nr.44, județul Timiş.