Seminarul Biblic Penticostal
Timotheus - Recaș

„Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmul 119:11)

Despre


Seminarul Biblic Penticostal - Recaș s-a născut din dorința sinceră de a pune la dispoziția fraților un cadru potrivit pentru echipare biblică și spirituală.
Astfel, Seminarul Timotheus și-a deschis porțile în luna octombrie a anului 2015 pentru ca în luna iunie 2017 să sărbătorească absolvirea primei generații.

Scop

Să asigure pregătirea fraţilor din punct de vedere biblic, spiritual şi practic.

Apropierea de Dumnezeu şi creşterea în cunoaşterea Lui prin cercetarea Scripturilor.

Corp profesoral

Anca Iosif
Anca Iosif Jr
Bumbar Simion
Gurău Ioan
Munteanu Gigi
Ost Florin
Şereu Nelu
Zlibuţ Ioan
Profesorii care predau cursurile sunt slujitori ordinaţi în Cultul Creştin Penticostal sau organizaţii penticostale partenere.

Locație și finanțare

Predarea cursurilor se face în clădirea special amenajată din localitatea Recaş, str. Bachus, nr.44, jud. Timiş, iar extensiile din diaspora, în locații puse la dispoziție de bisericile implicate.

Lucrarea seminarului de la Recaș se întreține din fonduri provenite din sponsorizări și contribuții pentru acoperirea cheltuielilor, iar extensiile din diaspora se autogospodăresc.

Aria curriculară


 • - Introducere în Vechiul Testament
 • - Introducere în Noul Testament
 • - Bibliologie (Studiul despre Biblie)
 • - Istoria creştinismului
 • - Teologie fundamentală (Studiul despre Dumnezeu)
 • - Angelologie (Studiul despre îngeri)
 • - Antropologie (Studiul despre om)
 • - Hamartologie (Studiul despre păcat)
 • - Soteriologie (Studiul despre mântuire)
 • - Hristologie (Studiul despre Hristos)
 • - Pneumatologie (Studiul despre Duhul Sfânt)
 • - Exegeză şi hermeneutică
 • - Omiletică
 • - Religii și secte
 • - Etică și morală creștină
 • - Misiune şi evanghelism
 • - Consiliere spirituală
 • - Eclesiologie (Studiul despre biserică)
 • - Escatologie (Studiul evenimentelor viitoare)
 • - Teologie pastorală (Slujitorul și lucrarea lui)
 • - Familia creștină
 • - Educația copiilor

Durata cursurilor:

 • - Doi ani cu frecvenţă redusă
 • - O întâlnire într-o lună calendaristică,
  cu 6 ore de predare
  (a 3a sâmbătă a lunii)
 • - Orar cursuri:
   - cursuri dimineaţă: 9:00 – 12:00
   - pauză de masă: 12:00 – 13:00
   - cursuri după-masă: 13:00 – 16:00

Înscriere


Seminariști: membrii din bisericile penticostale din Cultul Creştin Penticostal din România şi din bisericile din diaspora, care pot îndeplini condițiile de înscriere.

Înscrierea la examenul de admitere la Seminarul Timotheus promoția 2019-2021 se face pâna la data de 7 septembrie 2019, inclusiv, la sediul seminarului din Recaș, str. Bachus, nr.44, jud. Timiș.

Examenul de admitere la Seminarul Timotheus va avea loc în data de 7 septembrie 2019, ora 09:00, la sediul seminarului.

Examenul de admitere va consta din urmatoarele probe:

 • - proba scrisă în limba română pe un subiect dat, urmărindu-se modul de exprimare în scris a candidatului;
 • - proba orală de cunoștințe generale a Sfintelor Scripturi;
 • - proba orală de predică (5-7 minute) dintr-un text biblic dat;

Condiții înscriere:

 • - Să fie membru cu drepturi depline într-o biserică penticostală
 • - Cerere de înscriere completată şi semnată
 • - Recomandare din partea păstorului
 • - Copie xerox dupa ultima diplomă
 • - Copie xerox după B.I. / C.I.
 • - Două poze tip B.I. / C.I.
 • - Dosar plic
 • - Contribuție pentru acoperirea parțială a cheltuielilor
 • - Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Actele necesare înscrierii trebuie expediate prin poștă sau curier la adresa următoare:
Nelu Șereu
Sat Bătești, nr. 6, Județul Timiș, cod poștal 305301.
Telefon: +40 722 876 506.

Totodată vă rugăm să anunțați expedierea lor la același număr de telefon.


Descarcă cererea de înscriere, recomandarea păstorului și formularul privind prelucrarea datelor cu caracter personal:


Contactați-ne pentru înscrieri sau informații:

Localitatea Recaş, str. Bachus, nr.44, județul Timiş.